Paintings

By Genres: Landscape

Akanayev T.

Windmills

3600$

Vedernikov V.

The Big Almaty lake

1200$

Vedernikov V.

Road in steppe

1300$

Vedernikov V.

Alma-Arasan gorge

850$

Kazygulov Alpysbay

Spring in mountains

4200$

Mambeev Sabur

Spring on Issyk-Kul

8200$

Akhmetov Bulat

Tuyuk-Su Peaks

25000$

Akhmetov Bulat

"Ozerniyu" peak

50000$

Akhmetov Bulat

Khan Tengri peak

50000$

Akhmetov Bulat

Tuyuk-Su Peaks (panoprama)

25000$

Akhmetov Bulat

Khan Tengri - northen wall

50000$

Akhmetov Bulat

Komsomol peak

75000$

Akhmetov Bulat

Khan-Tengri peak

35000$

Akhmetov Bulat

Khan-Tengri foreskis

5000$

Akhmetov Bulat

Tuyuk-Su Peak

120000$

Akhmetov Bulat

Komsomol peak

150000$

Sadyrbaev Y.

Near the basis of Khan-Tengry

2105$

Sadyrbaev Y.

The lake in Aksu-Zhabagly

2105$

Tye Yelena

Chimbulak

1185$

Tye Yelena

The Yurt

897$

Turgynbaev B.

Sagynysh

1530$

Fridlin Yevgeniy

May, the apple trees

2450$

Fridlin Yevgeniy

The winter landscape

2450$

Tabyldieva Zh.

October. The birchwood

2795$

Sharipov A.

Shakh-i-Zinda

3000$

Aitbayev Salihitdin

Orient city

24000$

Voloshin Aleksey

The night

1600$

Voloshin Aleksey

The poplar

1700$

Dautbayev Arsen

Almaty in winter

1600$

Dashko Anatoliy

On the fresh snow

1600$

Dashko Anatoliy

Going away to the autumn

1500$

Dashko Anatoliy

The forest walk

1700$

Kim Mikhail

The summer residence

1200$

Krylov Viktor Ivanovich

The settlement on the seaside

1500$

Shardenov Zhanatai

Zhailau Assy, Jungles of hazel

12500$

Mayer

The landscape

800$

Mambeev Sabur

Chilik, Djailau (pasture)

15200$

Sanosyan Sarkis

Granite canyon of Issyk

2800$

Sanosyan Sarkis

Palanga, moonlit night

2000$

Sakhi Romanov

Zhailau Torekty Tora (Mountain pasture)

8500$

Shardenov Zhanatai

Aksay mountains

12500$

Shardenov Zhanatai

Winter house

10000$

Shardenov Zhanatai

The fruit garden in the mountains

12500$

Yarovaya Natalia

Hotel Alma-Ata

5100$